Кредити без трудов договор

Ако работите на свободна практика и получавате доходи, които не са от трудов договор, имате възможност да кандидатствате за „заем без трудов договор“. Единственото изискване е да сте с валиден докумен за самоличност, да сте бил изряден платец по предишни кредити и да получавате регулярно месечни доходи ( не задължително да са от трудов договор ). Заявлението отново се подава онлайн и сумите са от 100 до 600 лева за безлихвените кредити и от 200 до 2 000 лева за потребителските кредити. Подайте заявление от бутона „Вземи сега!“ по-долу. Ще бъдете пренасочени към сайта за кредитната фирма.

Показване на всички 3 резултати