Кредисимо до заплата е безлихвен заем, който е със срок на револвиране 15 дни и е с 0% лихва. Връщаш толкова, колкото си взел. Кандидатстването е само с лична карта. Кредисимо АД е небанкова финансова институция с лиценз от БНБ – №BGR00050